SAH-KO

Raiko - kustannustehokkain jään ja polanteen poistaja

Raiko-polannemurtaja lisää turvallisuutta liikenteeseen

Raiko-polannemurtaja on tehokas työkalu katujen jamuiden kulkuväylien talvi- ja kesäkunnossapitoon. Laitteen tehokkuus perustuu joustavaan ja vapaasti pyörivään erikoispiikein varustettuun elastiseen rullastoon, joka tienpintaa vasten painettaessa rikkoo jääpeitteen ja jättää yhdessä terän kanssa jälkeensä tasaisen ja karhean tienpinnan, jolloin myös liikenneturvallisuus paranee. Laite ei kuitenkaan riko jäistä asfalttia tai tien pintaa. Raiko irrottaa jääpolanteen jopa yhdellä ajokerralla 40 km:n nopeudella, jolloin taajamissa työskenneltäessä vältetään liikenneruuhkien syntyminen. Kesäaikaan laitetta voidaan käyttää sorateiden kunnossapitoon ja kelirikkoteiden korjaukseen.

Lue lisää: www.polannepois.fi