Sah-Ko Oy:ssä on meneillään Konepajan toiminnan tehostaminen -hanke. Hankkeessa mm. nostetaan konepajan automaatioastetta uudistamalla konekantaa. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia työmenetelmiä, parantaa konepajan tuottavuutta ja kehittää konepajapalveluiden laatua ja kilpailukykyä.

Tietoa konepajan koneiden toiminnan tehokkuudesta ja laadusta olemme keränneet jo aiemmin mm. Valokaari 2.0 -hankkeen puitteissa. Samalla on tehty investointisuunnitelmia konekannan uusimisesta. Koneinvestointien myötä pystymme lyhentämään hankintaketjua, nopeuttamaan tuotteiden valmistusta sekä parantamaan toimitusvarmuutta ja palvelukapasiteettia. Hankkeella tulee olemaan myös suotuisia henkilöstövaikutuksia.

Hankkeelle on saatu avustus Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahastolta.