Liityimme Nolla tapaturmaa -foorumiin. Työterveyslaitoksen koordinoiman foorumin toiminta-ajatuksena on edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoitumalla ja jakamalla hyviksi koettuja käytäntöjä muiden yritysten kanssa. Foorumista saamme hyvän lisäkanavan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisätietoja foorumista verkkosivustolta: https://www.nollis.fi/