Sah-Ko Oy:ssä on meneillään Valokaari 2.0 -hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa teknisiä ratkaisuja ja seurattavia mittareita tuotannon sujuvuuden, tehokkuuden ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

Hankkeessa mm. otetaan käyttöön teknisiä IoT (Internet of Things) -ratkaisuja, joilla voidaan seurata koneiden hyöty-, nollakäynti- ja vikatilatunteja. Kerätty konekohtainen tieto muunnetaan selkeiksi visuaalisiksi graafeiksi ja numerotiedoksi, jota voidaan hyödyntää sekä konekohtaisessa että laajemman mittakaavan tuotannon suunnittelussa ja kehittämisessä. Kun tuotannosta saadaan tietoa niin reaaliaikaisesti kuin pidemmiltäkin aikajaksoilta historialliseksi dataksi koottuna, voidaan entisestään vahvistaa tiedolla johtamista.

Hankkeesta saatavina hyötyinä tavoitellaan tuotannon suunniteltavuuden, seurattavuuden, sujuvuuden, luotettavuuden ja toimitusvarmuuden tehostamista. Pitkän aikavälin hyötyinä tavoitellaan tiedon laajempaa hyödyntämistä yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tukena.

Hankkeelle on saatu avustus Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahastolta.