TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOSIVUSTOLLAMME

Tämä on lain 5.12.2018/1050 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukainen tietosuojaseloste. Tämä dokumentti on päivitetty viimeksi 19.3.2020.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Henkilötietoja käsittelevä yritys (ns. rekisterinpitäjä)

Sah-Ko Oy
Lumijoentie 6
90400 Oulu
Y-tunnus: 1963633-2
Puhelin: 050 330 0475

2. Yhteystiedot henkilötietoja koskevissa kysymyksissä

Sah-Ko Oy
Lumijoentie 6
90400 Oulu

Sähköposti: info@sah-ko.fi

3. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja:

Ostosten ja tilausten hoitamiseen:
• yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
• tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kysymykset ja muu yhteydenpito
• tuotteiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaalle

Asiakkuuksien hoitamiseen:
• asiakastarpeiden selvittäminen
• asiakaskokemuksen kehittäminen
• palautteen pyytäminen palveluiden kehittämiseksi
• asiakassuhteiden ylläpito

Markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseen
• kysynnän ja tulevaisuuden näkymien kartoittaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Tietojen keräämisen oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle voi olla:

• henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
• tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
• tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Mistä tietoja kerätään (säännönmukaiset tietolähteet)

Tietoja saadaan mm. verkkosivustomme kautta lähetetyistä lomakkeista, sähköpostitse tai postitse lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

6. Mitä tietoja kerätään

Kerättäviä tietoja voivat yhteydenottotavasta ja asiakkuudesta riippuen olla:
• Nimi
• Yritys/organisaatio
• Titteli ja asema yrityksessä/organisaatiossa
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Osoitetiedot
• Ostohistoria
• Maksuliikenteen tiedot
• Laskutus- ja luottotiedot (laskutusasiakkaat)
• Luvat ja suostumukset (esim. sähköisen uutiskirjeen tilaaminen)
• Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa ja viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eikä käsitellä yrityksen eikä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tietoja luovutetaan tai käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella vain, mikäli tuotteen tai palvelun toimittaminen tai asiakassuhteen hoitaminen sitä vaatii ja kohdemaassa on riittävän korkea tietosuojan taso.

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, joka on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin.

Tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssään esimerkiksi työtilausten käsittelemiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Muun henkilöstön pääsy tietoihin on estetty. Tietoja käsittelevistä henkilöistä pidetään yllä luetteloa ja henkilöitä ohjeistetaan tietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.

10. Henkilön oikeudet

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu, on oikeus:
• tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
• saada tietää, mistä tiedot on hankittu
• saada tietää, miksi ja kuinka kauan tietoja tarvitaan
• saada tietää, onko tietoja luovutettu eteenpäin ja EU:n ulkopuolelle – jos kyllä, kenelle
• vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
• pyytää häntä koskevien tietojen rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää häntä koskevien tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, rajoittaminen tai poistaminen on pääsääntöisesti maksutonta. Jos pyyntö on perusteeton tai kohtuuton, voimme periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Kaikissa tapauksissa pyyntö tulee tehdä meille kirjallisesti. Pyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1kk kuluessa, tai monimutkaisen pyynnön ollessa kyseessä 3kk kuluessa). Ennen pyynnön toteuttamista henkilöä voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä.

Yhteystiedot pyynnön tekemiseksi:
Sah-Ko Oy
Lumijoentie 6
90400 Oulu

Sähköposti: info@sah-ko.fi

Mikäli henkilö katsoo, että olemme loukanneet hänen oikeuksiaan, on hänellä oikeus tehdä ilmoitus loukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle.

EVÄSTEIDEN (ENGL. COOKIES) KÄYTTÖ VERKKOSIVUILLAMME

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä.
• evästeet (engl. Cookies) ovat sivustolla vierailevan laitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja
• evästeitä käytetään analytiikkaan ja sisällön räätälöintiin, joiden avulla voimme kehittää asiakaskokemuksia ja liiketoimintaamme. Käytämme tähän Google:n palveluita (esim. Google Analytics).
• evästeiden avulla ei kerätä henkilö- eikä arkaluonteisia tietoja

Käytämme sivustolla evästeitä mm. jotta:
• sivustomme on mahdollisimman helppo löytää hakukoneilla
• sivuston käyttäjä löytää tarpeelliset tiedot mahdollisimman nopeasti
• sivuston ulkoasua voidaan optimoida vierailijoiden laitteille
• voimme tuottaa sivustosta oleellisimpia kieliversioita
• voimme seurata, paljonko vierailijoita sivustollamme käy
• tiedämme, kuinka moni on uusi vierailija, kuinka moni aiemmin käynyt
• tiedämme, kuinka kauan vierailijat sivustollamme viipyvät
• tiedämme, mitkä tiedot ja palvelut vierailijoita kiinnostavat

Evästeiden lataamisen pystyy estämään verkkoselaimen asetuksista. Mikäli evästeasteukset sallivat niiden lataamisen, voi evästeet poistaa myös sivustolla vierailun jälkeen. Tutustu verkkoselaimesi asetuksiin, jotta voit tarvittaessa tehdä muutoksia evästeiden hallintaan tai poistaa evästeet sivustolla vierailun jälkeen.